Kas notiks, ja līdzekli matos turēšu īsāku vai ilgāku laiku par norādīto?

Nav ieteicams līdzekļus izmantot īsāku laiku (<10 minūtes Paranit šampūnam, <15 minūtes Paranit aerosolam) vai ilgāku laiku. Lai līdzeklis iedarbotos, ievērojiet norādītos apstrādes laikus.