Правно Съобщение

Последна актуализация: 30.1.2018.

Добре дошли на Интернет страницата на PARANIТ (“Страницата”).

Страницата се управлява от Периго Фарма Интернешънъл Дезигнейтед Активити Кампъни (Perrigo Pharma International Designated Activity Company)(наричана “Периго”, “ние” или “нас”).

Вашето съгласие и промени в Правното съобщение​

Като осъществявате достъп и използвате Страницата потвърждавате, че сте прегледали и се съгласявате с правното съобщение.

Страницата, нейното съдържание и Правно съобщение могат да бъдат периодично актуализирани без предизвестие. Като осъществявате достъп до и използвате Страницата след такава актуализация, се съгласявате с и бивате обвързани от такива актуализации или изменения. Затова, моля, преглеждайте периодично това Правно Съобщение.

Достъпност на страницата​

Тази Страница е съзадена в съгласие със законодателството и разпоредбите на Европейския съюз и е предназначена за ползване само от жители на Европейския съюз. Достъпът до Страницата може да бъде в разрез със закона за определени лица или определени страни извън ЕС. Ако се свържете с тази Страница извън ЕС, го правите на свой риск и отговорност.

Не е източник на медицински съвет​

Тази Страница и съдържанието й са представени в общ вид и са предназначени единствено да предоставят информация. Страницата и съдържанието й не са предназначени да заместят, нито се препоръчват като заместител на професионален медицински съвет. Нищо, което се съдържа в тази Страница не е предназначено, нито следва да се използва за целите на медицинска диагноза или лечение. Винаги търсете съвет от лекаря си или друго квалифицирано медицинско лице за дадено медицинско състояние или лечение. Никога не пренебрегвайте медицински съвет, нито се бавете да го потърсите заради нещо, което сте прочели на тази Страница.

Продукт и/или информация за услуга​

Информацията предоставена на тази Страница може да варира от държава до държава и не всички продукти и/или услуги може да бъдат налични във всички държави. Упоменаването на продукт или услуга не означава, че са или ще бъдат на разположение във Вашата страна. Продуктите и услугите, упоменати на тази Страница може да са предмет на различни регулаторни изисквания, в зависимост от държавата. Нищо, посочено на тази Страница, не следва да се тълкува като промоция или реклама на продукт или услуга, които не са разрешени във въпросната държава.

Авторско право и ползване на информацията​

Тази Страница и съдържанието й са притежание на и се контролират от Периго, и са защитени от закони за авторските права. Имате право да осъществявате достъп и да сваляте информация, включитело текстове, образи, аудио- и видео- записи от Страницата за свое собствено ползване с не-търговски цели, но не се разрешава модифициране или по-нататъшно възпроизвеждане на съдържанието. Нямате право да разпространявате, видоизменяте, предавате, използвате повторно или препращате Страницата, нито която и да е част от съдържанието й. Периго не гарантира, че ползването от Ваша страна на информацията, намираща се на Страницата, няма да наруши правата на някоя трета страна. С изключение на ограниченото разрешение за ползване, посочено в този параграф, не Ви се предоставя лиценз, нито други права върху Страницата, нито която и да е част от съдържанието й.

Търговски марки

Търговските марки, марките на услуги, търговските наименования и търговският вид на опаковките на тази Страница са защитени с национално и международно узаконяване. Не се разрешава използването на което и да било от посоченото по-горе без предварителното писмено разрешение от страна на притежателя на търговската марка. Не Ви се дава, нито предоставя какъвто и да било лиценз или право върху такива търговски марки, марки на услуги, търговски наименования и търговски вид на опаковките без предварителното писмено разрешение от страна на притежателя на търговската марка.

Отказ от предоставяне на гаранции

Периго полага усилия да поддържа тази Страница и съдържанието ѝ верни и актуални; все пак не изразяваме търдение, нито гарантираме за точността или пълнотата на Страницата и съдържанието ѝ.

СТРАНИЦАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО Ѝ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ “ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА”. ПЕРИГО НЕ ГАРАНТИРА ЗА ПЪЛНОТАТА, ТОЧНОСТТА, ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДОСТЪП, НЕ-НАРУШАВАНЕТО НА ПРАВА ИЛИ УМЕСТНОСТТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА СТРАНИЦАТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО Ѝ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. CHEFARO НЕ ТВЪРДИ, НИТО ГАРАНТИРА, ЧЕ СТРАНИЦАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО Ѝ НЕ СЪДЪРЖАТ ВИРУСИ, ЧЕРВЕИ ИЛИ ДРУГИ КОДОВЕ, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТ СПОСОБНОСТТА ДА ЗАМЪРСЯВАТ ИЛИ УНИЩОЖАВАТ.НИТО ПЕРИГО, НИТО ДРУГО ДРУЖЕСТВО ОТ ПЕРИГО ФАРМА ГРУП, НИТО КОЯТО И ДА БИЛО ДРУГА СТРАНА, УЧАСТВАЛА В СЪЗДАВАНЕТО ИЛИ ХОСТИНГА НА ТАЗИ СТРАНИЦА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО Й, НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ДИРЕКТНИ, ИНЦИДЕНТНИ, ВЪЗНИКНАЛИ ВПОСЛЕДСТВИЕ, ИНДИРЕКТНИ ИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВРЕДИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПОРАДИ ДОСТЪПА ДО, ПОЛЗВАНЕТО, НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, ОСЛАНЯНЕТО НА СТРАНИЦАТА И/ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО Ѝ, ИЛИ НА НЯКОЯ ГРЕШКА ИЛИ ПРОПУСК В ТЯХ.

Тъй като някои юрисдикции не допускат изключването или ограничаването на определени гаранции или отговорности, тези изключвания и/или ограничения може да не касаят Вас. Приложимо законодателство и компетентен съд Всеки иск, свързан с тази Страница и съдържанието ѝ, се подчинява на законодателството на Ирландия. Като ползвате тази Страница, Вие се съгласявате с изключителната юрисдикция на ирландския съд.

Връзки към други интернет страници

Тази Страница може да съдържа препратки или връзки (линкове) към  други интернет страници, които не се контролират от Периго и за които това правно съобщение не се отнася. Тези препратки и/или връзки се предоставят единствено за Ваше удобство и Периго не носи отговорност за възникването на вреди или щети, произтичащи от тези други интернет страници или препратките или връзките към тях. Моля, имайте предвид, че единствено Вие носите отговорността за посещението на други интернет страници.

Връзки към Страницата

Не се разрешава фрейминг, създаване на пълна връзка, дублиране или препредаване на Страницата или съдържанието й, нито цитиране или ползване на Страницата в целостта ѝ или част от нея или съдържанието ѝ в интернет страница на трето лице без предварителното писмено съгласие на Периго. Ако желаете да поставите връзка (линк) към нашата Страница, моля, свържете се с нас на адреса посочен по-долу.

Политика за конфиденциалност

Ползването от Ваша страна на тази Страница също е предмет на нашата политика за конфиденциалност.

Свържете се с нас

Моля, свържете с нас, ако имате някакви въпроси, свързани с това Правно съобщение.

Perrigo Pharma International D.A.C.
Treasury Building, Lower Grand Canal Street
Dublin 2
IRELAND