Teisinė informacija

Paskutinį kartą atnaujinta: 2017 m. gruodžio 1 d.

Sveiki atvykę į „PARANIT“ svetainę (toliau tekste – interneto svetainė)

Interneto svetainę tvarko bendrovė „Perrigo Pharma International Designated Activity Company“ (toliau vadinama „Perrigo“ arba mes).

Jūsų sutikimas ir teisinės informacijos pakeitimai

Prisijungdami prie šios interneto svetainės ir ja naudodami, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte šią teisinę informaciją ir su ja sutinkate.

Interneto svetainė, jos turinys ir ši teisinė informacija gali būti atnaujinama ir keičiama be išankstinio pranešimo. Kai prisijungiate ir naudojate šią interneto svetainę po teisinės informacijos atnaujinimo ar pakeitimo, Jums taikoma atnaujinta ar pakeista jos versija. Todėl prašome kartkartėmis peržiūrėti šią teisinę informaciją.

Interneto svetainės prieinamumas

Ši interneto svetainė sukurta laikantis Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų bei reikalavimų ir skirta tik Europos Sąjungos gyventojams. Kai kurių asmenų ir tam tikrų šalių, nepriklausančių Europos Sąjungai, gyventojų lankymasis šioje interneto svetainėje gali būti neteisėtas. Jeigu Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje būdami už Europos Sąjungos ribų, prisiimate atsakomybę ir riziką.

Medicininės konsultacijos neteikiamos

Mūsų interneto svetainėje ir jos turinyje pateikiama bendrojo pobūdžio informacija ir tik informavimo tikslais. Interneto svetainė ir jos turinys nėra skirtas ir neturi būti naudojamas vietoje profesionalaus gydytojo patarimo. Jokia mūsų interneto svetainėje pateikta informacija negali būti suprantama kaip diagnozė ar gydymo rekomendacija. Dėl sveikatos būklės ar gydymo visada kreipkitės į gydytoją ar kitą kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. Jokiu būdu neatsisakykite ir neatidėliokite medicininės konsultacijos dėl to, kad tam tikrą informaciją perskaitėte mūsų interneto svetainėje.

Informacija apie produktus ir paslaugas

Mūsų interneto svetainėje atskirose šalyse pateikta informacija apie produktus ir paslaugas gali skirtis, nes ten kai kurie produktai neplatinami arba paslaugos neteikiamos. Produkto ar paslaugos paminėjimas nereiškia, kad jų galite įsigyti savo šalyje. Interneto svetainėje nurodytiems produktams ir paslaugoms atskirose šalyse gali būti taikomi skirtingi norminiai reikalavimai. Jeigu šalyje neleidžiama platinti kurio nors produkto arba teikti kurios nors paslaugos, jokia šioje interneto svetainėje pateikta informacija negali būti suprantama kaip tokio produkto ar paslaugos reklama ar pardavimo skatinimas.

Autoriaus teisės ir informacijos naudojimas

Visos autoriaus teisės į šią interneto svetainę ir jos turinį priklauso bendrovei „Perrigo“ arba yra jos valdomas ir yra ginamos autoriaus teisių įstatymų. Interneto svetainėje pateiktą informaciją, įskaitant tekstus, vaizdus, garso ir vaizdo įrašus, Jūs galite naudoti ir atsisiųsti asmeniniam nekomerciniam naudojimui, tačiau draudžiama atlikti interneto svetainės bei jos turinio pakeitimus ir daryti kitas kopijas. Draudžiama interneto svetainę bei jos turinį platinti, keisti, perduoti, perkelti ir persiųsti. „Perrigo“ nesuteikia garantijos, kad jums naudojant interneto svetainėje pateiktą informaciją nebus pažeistos trečiųjų šalių teisės. Išskyrus šiame punkte nurodytus leidimo naudoti atvejus, Jums nesuteikiamos jokios teisės į šią interneto svetainę ar kurią nors jos turinio dalį.

Prekės ženklai

Visi šioje interneto svetainėje pateikti produkcijos prekės ženklai, paslaugos prekės ženklai, kolektyviniai ženklai ir vaizdiniai ženklai yra saugomi nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Minėtų ženklų negalima naudoti be išankstinio rašytinio prekės ženklo savininko leidimo. Be atskiro rašytinio prekės ženklo savininko leidimo nesuteikiamas joks leidimas ir jokia teisė į pateiktus prekės ženklus, paslaugos prekės ženklus, kolektyvinius ženklus ir vaizdinius ženklus.

Atsakomybės apribojimas

Nors „Perrigo“ stengiasi užtikrinti, kad visa interneto svetainėje pateikta informacija ir turinys būtų tiksli ir naujausia, tačiau neužtikrina ir negarantuoja, kad visa interneto svetainėje pateikta informacija bei turinys yra tiksli ir išsami.

INTERNETO SVETAINĖ IR JOS TURINYS PATEIKIAMAS „TOKS, KOKS YRA“. „PERRIGO“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS AR ĮSIPAREIGOJIMŲ DĖL INTERNETO SVETAINĖS BEI JOS TURINIO IŠSAMUMO, TIKSLUMO, PRIEINAMUMO, TEISIŲ PAŽEIDIMO NEBUVIMO IR TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI. „CHEFARO“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS AR ĮSIPAREIGOJIMŲ, KAD INTERNETO SVETAINĖ IR JOS TURINYS NĖRA UŽKRĖSTAS VIRUSAIS, KIRMINAIS IR KITAIS KENKĖJIŠKAIS PROGRAMINIAIS KODAIS.

NEI „PERRIGO“, NEI KURI NORS KITA „PERRIGO PHARMA GROUP“ PRIKLAUSANTI ĮMONĖ, NEI KURI NORS TREČIOJI ŠALIS, DALYVAUJANTI KURIANT AR TVARKANT ŠIĄ INTERNETO SVETAINĘ AR JOS TURINĮ NEATSAKO UŽ NAUDOTOJO PATIRTĄ TIESIOGINĘ, ŠALUTINĘ, ATSITIKTINĘ, SUSIJUSIĄ, NETIESIOGINĘ IR BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ SUKELIANČIĄ ŽALĄ, KURI KILO DĖL INTERNETO SVETAINĖS AR JOS TURINIO PRIEINAMUMO, NAUDOJIMO, NEGALĖJIMO NAUDOTIS, ĮTIKINAMUMO, KLAIDOS AR TRŪKUMO.
Kadangi kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama apriboti atsakomybę arba atsisakyti garantijų, šis atsakomybės apribojimas gali būti Jums netaikomas.

Taikytina teisė ir kompetentingas teismas

Visi ginčai, susiję su šia interneto svetaine ir jos turiniu, sprendžiami pagal Airijos teisę. Naudodamiesi šia interneto svetaine pripažįstate išskirtinę Airijos teismų jurisdikciją.

Nuorodos į kitas interneto svetaines

Šioje interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines, kurių „Perrigo“ nevaldo ir kuriose negalioja ši teisinė informacija. Šios nuorodos pateikiamos tik dėl Jūsų patogumo, o „Perrigo“ neatsako už žalą ar nuostolius, patirtus dėl kitų interneto svetainių ar nuorodų į jas. Atkreipkite dėmesį, kad Jūs prisiimate atsakomybę, kai pasirenkate apsilankymą tokiose interneto svetainėse.

Nuorodos į interneto svetainę

Draudžiama naudojant įterpimo rėmelius, gilumines nuorodas, dubliuojamą tinklavietę ar retransliavimą naudoti visą interneto svetainę ar jos turinį arba jų dalis ir fragmentus trečiųjų šalių interneto svetainėse be išankstinio rašytinio bendrovės „Perrigo“ leidimo. Jeigu norite mūsų interneto svetainę susieti su kita svetaine, prašome kreiptis į mus toliau nurodytu adresu.

Privatumo politika

Jūsų naudojimuisi interneto svetaine taip pat taikoma privatumo politika.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų apie šią teisinę informaciją, prašome su mumis susisiekti.
„Perrigo Pharma International D.A.C.“
Treasury Building, Lower Grand Canal Street
Dublin 2
AIRIJA