Znaju li uši plivati?

Ne, ne znaju plivati. U dodiru s vodom prijeđu u stanje prividne smrti, ali se još uvijek drže za vlas. Tako se mogu prenijeti na bazenima ili plažama.