Mogu li vaške da plivaju?

Vaške ne mogu da plivaju. Međutim, prilikom kontakta sa vodom, zaustavljaju telesne funkcije, ali ostaju čvrsto zakačene za kosu. Zato je moguće da ih dobijete u bazenima ili u blizini plaže.